นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้าฯในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้าฯ ดังต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

“Monster Punch Boxing” คลังความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับมวย กระสอบทรายชกมวยและงานบริการที่เกี่ยวข้อง

“Monster Punch Boxing” ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเว็บไซต์  เราห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านและต้องการให้ท่านคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชม “Monster Punch Boxing” เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ อาทิเช่น

 1. อีเมล์แอดเดรส (Email Address)
 2. ชื่อ (Name)
 3. ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
 4. หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านสมัคร/ลงทะเบียน เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง “Monster Punch Boxing” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น

 1. เพศ (Sex)
 2. อายุ (Gender)
 3. ความชอบ (Favorites)
 4. ความสนใจ (Interests) เป็นต้น

เว็บไซต์ของเรา ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่ง “Monster Punch Boxing” จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมเป็นข้อมูล

 1. วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
 3. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 4. ประเภทของการสืบค้น
 5. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ “Monster Punch Boxing” อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น “Monster Punch Boxing” อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องที่แท้จริงของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของ “Monster Punch Boxing” ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เข้าเยี่ยมชม (Access Time)
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)

“Monster Punch Boxing” ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล หรือมีวิธีดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เนื่องจาก “Monster Punch Boxing” ไม่สามารถรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้  แต่อย่างไรก็ตาม “Monster Punch Boxing” ขอแนะนำทุกท่านที่ใช้บริการมีความระมัดระวังในการส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา เนื่องจากไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใดมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทุกครั้ง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“Monster Punch Boxing” จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อการใช้บริการ เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และหรือข้อมูลการบริการอื่น ๆ เพื่อส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเรา

“Monster Punch Boxing” ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ “Monster Punch Boxing” ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาระบบการใช้งาน เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ “Monster Punch Boxing” จะทำสัญญากับหน่วยงานที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของ “Monster Punch Boxing”

แต่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความตายแก่บุคคลหรือเพื่อป้องกันองค์กร พนักงาน หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจจับ ป้องกัน หรือประเมินสแปมมัลแวร์ หลอกลวง ละเมิด กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยหรือมีข้อสงสัยทางเทคนิค

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

“Monster Punch Boxing” เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา  เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนด  ถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ “Monster Punch Boxing” มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ “Monster Punch Boxing” ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ “Monster Punch Boxing” มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

“Monster Punch Boxing” อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือการใช้บริการจากเรา

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ “Monster Punch Boxing”  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 1. “Monster Punch Boxing” ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 2. “Monster Punch Boxing” ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของเรา อย่างชัดเจน
 3. “Monster Punch Boxing” ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์
 4. “Monster Punch Boxing” ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 5. “Monster Punch Boxing” ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 6. “Monster Punch Boxing” ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
 7. “Monster Punch Boxing” ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
 8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ “Monster Punch Boxing” ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมอื่นใด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  “Monster Punch Boxing” ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ “Monster Punch Boxing” ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

Monster Punch Boxing

เลขที่ 700/239 ตึก RST แขวง/เขต สวนหลวง กทม 10250

โทรศัพท์ 087-515-4590