ข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ 

monsterpunchboxing.com

ทางร้าน ได้จัดทำเว็บไซต์ www.monsterpunchboxing.com ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของร้าน ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้า กับผู้ใช้บริการ โดยท่านที่ประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ทางร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สารบัญเนื้อหา

 1. เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 2. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา / เครื่องหมายการค้า
 3. เงื่อนไขการคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า
 4. นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางร้าน ได้
 • ผู้ใช้บริการที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ และความสะดวกของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษา username / password / หมายเลขสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ โดยท่านตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ username / password / หมายเลขสมาชิกของท่าน
 • ทางร้าน จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
  • ทางร้าน ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยข้อมูล
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ทางร้าน ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากทางร้าน พบว่า
  • ผู้ใช้บริการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ หรือใช้ username กระทำการไม่เหมาะสม
  • ผู้ใช้บริการเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา / เครื่องหมายการค้า

 1. รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ www.monsterpunchboxing.com รวมทั้ง codes ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้าน ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือทั้งหมด
 2. เนื้อหาในเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ เพลง โลโก้ สัญลักษณ์ และอื่น ๆ (เว้นแต่จะระบุแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น) ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้าน หรือผู้จัดทำข้อมูล ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
 3. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ทางร้าน ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เพลง คลิปวีดิโอ โลโก้ และอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการที่เนื้อหาเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันหรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือรูปภาพไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า

 • คืนได้ : กรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหายเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ หรือทางร้านส่งสินค้าผิดประเภท ทางร้าน Monster Punch ยินดีรับผิดชอบในความผิดพลาด ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าทันที หลังจากที่ได้รับสินค้านั้นคืนจากลูกค้าแล้วเท่านั้น เนื่องจาก…ทางร้านเคยเจอปัญหาลูกค้าบางท่านที่ไม่มีความรับผิดชอบ แจ้งเปลี่ยนสินค้าแต่ไม่ส่งสินค้าคืนกลับมาให้ครับ (ค่าใช้จ่ายค่าขนส่งทางร้านรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ)
 • คืนไม่ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
 2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
 3. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
 4. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว
 • ลูกค้าจะต้องแจ้งเคลมสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า พร้อมแจ้งวันที่ซื้อและถ่ายภาพสินค้าที่จะเคลม ส่งมาที่ Email : [email protected]

สินค้าที่จะส่งเคลม ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้าเองจนสินค้าเสียหาย

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งพร้อมประกอบให้ถึงบ้านท่านใน 1 วันทำการ จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้
 2. ลูกค้าต่างจังหวัด ใช้บริการขนส่งเอกชน มีค่าขนส่ง 350 บาท ใช้เวลา 2-7 วันขนส่ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ในบางพื้นที่ สามารถส่งถึงบ้านได้ หรือขนส่งติดต่อให้ลูกค้ามารับที่ศูนย์ที่อำเภอเมือง
  • ห้างร้าน-หน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่สามารถส่งถึงที่ได้ (สามารถนัดรับที่ห้างร้านได้เลย)
 3. ส่งทางรถไฟ ใช้เวลา 1-2 วัน แต่อาจมีการเรียกเก็บค่าพักสินค้าปลายทางอีก 30-80 บาท
 4. ส่งทางไปรษณีย์จะส่งได้แค่รุ่นกลาง และไม่สามารถส่งด่วนได้ ใช้เวลา 2-7 วัน รับของที่ ปณ.ใกล้บ้านท่าน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

พนักงานขาย

โทร. : 087-5154590

E-mail: [email protected]

@Line : @thailandshop